Konsensus rynkowy wynosił 51,9 pkt i był zgodny ze wstępnymi szacunkami.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.