Ankietowani w zdecydowanej większości uważają, że ich kraj odgrywa bardzo ważną rolę w rozwiązaniu sytuacji w jakiej znalazła się Grecja a za jej sprawą strefa euro. Niemniej według 69-ciu procent o to zapytanych podejmowane przez Francję kroki były nieskuteczne. Także ponad połowa osób biorących udział w sondażu jest zdania, iż Międzynarodowy

Fundusz Walutowy i Unia Europejska, w tym także Centralny Bank Europejski powinni wstrzymać pomoc finansową dla Greków. Tymczasem jak wynika z innego sondażu, przeprowadzonego przez ośrodek CSA, 54 procent Francuzów chce, aby Grecja została w strefie wspólnej waluty - co czwarty chce aby z niej wyszła. Ta tendencja może się zmienić jeśli grecki kryzys nie zostanie szybko rozwiązany.