Francois Hollande bronił porozumienia z Grecją, krytykowanego przez francuską skrajną lewicę, która uważa, że jest ono poniżające dla Greków. Prezydent Francji widzi to inaczej. Jego zdaniem, Grecja byłaby poniżona, gdyby musiała wyjść z eurolandu. Hollande podkreślił, że od dziesięcioleci Francja była za tym, aby Grecja, po okresie dyktatury pułkowników weszła do Unii, a potem do strefy euro i teraz nikt we Francji tego nie żałuje.

Prezydent zgadza się, że zaniedbano kontroli, w wyniku czego Grecja znalazła się w obecnej sytuacji. Francois Hollande ma zamiar ogłosić propozycję, która pozwoli w większym stopniu zintegrować strefę euro. Jego plan to stworzenie solidnych podstaw budżetowych dla wszystkich państw eurolandu i powołanie parlamentu strefy wspólnej waluty.