Polska waluta wyceniana jest przez inwestorów następująco: 4,1275 PLN za euro, 3,7580 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9703 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,8755 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,115% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu, zgodnie z przewidywaniami, przyniosło lekką korektę umocnienia polskiej waluty, które miało miejsce po osiągnieciu porozumienia z Grecją. Analogiczne ruchy obserwowaliśmy na większości zestawień EM, co pokazywało, iż lokalna korekta był szerszą tendencją rynkową. Z jednej strony inwestorzy, z perspektywy paru dni, wydają się dość krytycznie oceniać propozycje wierzycieli wobec Grecji z uwagi na brak rozwiązań systemowych oraz duże prawdopodobieństwo powrotu problemu w przyszłości. Dodatkowo dzisiejsze głosowanie w greckim parlamencie może przynieść rozpad w Syrizie, co skutkować będzie koniecznością rozpisania nowych wyborów parlamentarnych w Grecji. Ponadto z uwagi na, przynajmniej tymczasowe, usuniecie Grecji z globalnej mapy ryzyka inwestorzy kierują swoją uwagę na FED i spekulacje nt. momentu rozpoczęcia podwyżek stóp w USA. Wyższe stopy w USA stanowić mogą czynnik negatywny dla większości walut EM, fundamentalnie ograniczając atrakcyjność inwestycji np. w PLN. W szerszym ujęciu wydaje się jednak, iż ostatnie wydarzenia związane z Grecją (a przynajmniej zapowiedź wynegocjowania kolejnego pakietu pomocowego) poprawiły sentyment wokół walut EM oraz PLN, który był liderem wzrostów w koszyku CEE. Inwestorzy pozostają jednak dość nerwowi z uwagi na potencjalne dalsze komplikacje związane z Grecją oraz spekulacje nt. podwyżek stóp przez FED.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. inflacji CPI za czerwiec. Rynek spodziewa się lekkiego podbicia wskaźnika do -0,8% r/r z -0,9% r/r uprzednio. Podobnie jak przy danych za maj inwestorzy przykuwać będą dużą uwagę do wskazania dot. żywności oraz paliw. W szerszym kontekście dzisiejsze dane nie zmienią oczekiwań co do działań ze strony RPP oraz prognoz dot. wzrostu wskaźnika w kolejnych miesiącach. W konsekwencji dzisiejsza publikacja powinna mieć ograniczony wpływ na rynek.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza sesja nie przyniosła większych zmian w układzie technicznym na parach związanych z PLN. Kwotowania EUR/PLN napotkały spodziewane wsparcie w okolicach 4,1250 PLN, jednak nie wyklucza to kontynuacji trendu spadkowego w przypadku pozytywnych sygnał dot. Grecji. W przypadku USD/PLN kurs nie zdołał przekroczyć wsparcia w okolicach 3,7060 PLN, co powoduje wygenerowanie obszaru do ok. 10-gr konsolidacji.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.