Kompromis dotyczący Iranu otworzył temu krajowi drogę do zniesienia sankcji eksportowych na ropę naftową. Notowania ropy spadały już wiele dni przed ogłoszeniem porozumienia, więc samo to wydarzenie nie wstrząsnęło cenami tego surowca.

Po ogłoszeniu porozumienia dot. Iranu mieliśmy wręcz do czynienia z klasycznym „kupowaniem plotek i sprzedawaniem faktów”. W tym przypadku przybrało to postać zawierania krótkich pozycji jeszcze przed zawarciem porozumienia, a potem zamykaniem ich już po ogłoszeniu kompromisu.

W późniejszych godzinach pozytywnie na cenę ropy wpłynęły również dane, które przedstawił Amerykański Instytut Paliw (API). W swoim cotygodniowym raporcie dotyczącym zapasów paliw w USA podał on wczoraj, że w minionym tygodniu zapasy ropy w tym kraju spadły aż o 7,3 mln baryłek. To zaskoczenie po wcześniejszych publikacjach prezentujących wzrost zapasów. Dane zaprezentowane przez API sprzyjały wzrostom notowań ropy WTI, aczkolwiek inwestorzy wyczekują dzisiaj na analogiczny raport amerykańskiego Departamentu Energii, aby potwierdzić spory ubiegłotygodniowy spadek zapasów. Obecnie ważnym poziomem technicznego oporu są okolice 54 USD za baryłkę.

Miedź

Dobre dane z Chin pomagają stronie popytowej na rynku miedzi.

Dzisiaj rano dobre nastroje panują na rynku miedzi – notowania tego surowca delikatnie rosną. Spory udział w tym mają dane makro, które dzisiaj pojawiły się w Chinach. Pojawiło się kilka ważnych informacji – przede wszystkim, odczyt PKB za II kwartał, który wyniósł 7% rdr i okazał się lepszy od oczekiwań (te zakładały 6,9% rdr). Również pozostałe dane pozytywnie zaskoczyły – wśród nich znalazły się informacje o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycjach w aglomeracjach miejskich za czerwiec.

Dobre dane z Chin z pewnością przyniosły ulgę wielu inwestorom, ponieważ sytuacja w chińskiej gospodarce, a ostatnio także na chińskim rynku finansowym, budziła wiele obaw. Dane te są sygnałem, że po serii słabych odczytów, sytuacja w Chinach się ustabilizowała. Nadal jednak ten optymizm jest bardzo ostrożny – wciąż widać na rynku oczekiwania dalszej stymulacji chińskiej gospodarki przez tamtejszy rząd w celu uniknięcia kolejnych rynkowych turbulencji.

Z technicznego punktu widzenia, odbicie cen miedzi w górę niewiele zmienia na wykresie tego surowca. Obecnie notowania dotarły do oporu w okolicach 2,55-2,56 USD za funt, a pokonanie tego oporu i tak postawiłoby cenę miedzi w obliczu kolejnych barier, m.in. 2,60 USD i 2,64 USD za funt.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.