Przy sporządzaniu dokumentu, jego autorzy wzięli pod uwagę koszty hospitalizacji, wydatki związane z nieobecnościami w pracy oraz zmniejszanie się produkcji rolnej. Powietrze zatruwane jest, nie tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tylko przez przemysł. Obecnie za pięćdziesiąt procent zanieczyszczeń odpowiedzialny jest transport drogowy.

Takie zjawisko obserwuje się nawet wysoko w górach, w tym na Mont Blanc, nie mówiąc już o dolinach - położona u stóp tego masywu należy do najbardziej zanieczyszczonych miejsc we Francji.

W dokumencie zawarto sześćdziesiąt propozycji poprawienia sytuacji, w tym opodatkowanie samochodów z silnikiem diesla i podniesienie cen oleju napędowego.

>>> Czytaj też: KE reformuje handel emisjami CO2. Zmiany będą korzystniejsze dla Polski