Podczas konferencji prasowej podsekretarz dodał, że niższe podatki przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia oraz poprawiają sytuację demograficzną w kraju. Dodał, że Węgry idą inną drogą niż większość krajów europejskich, które podnoszą podatki od osób fizycznych.

Zoltan Pankucsi wskazuje, że progresywny system podatkowy powoduje, że podatnicy ukrywają swoje dochody.