Ekonomiści spodziewali się, że spadek cen producentów w czerwcu 2015 r. wyniósł od 1,7 proc. r/r do 2,1 proc. r/r, przy średniej na poziomie 1,91 proc. rok do roku (wobec -2,2 proc. r/r w maju br.).

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2015 r. nie zmieniły się w ujęciu miesięcznym oraz były o 0,4 proc. niższe niż rok wcześniej.