28% badanych chciałoby siłowego rozwiązania konfliktu, ale 57% Ukraińców uznaje, że należy znaleźć wyjście z sytuacji w czasie rozmów pokojowych. Tutaj są oni gotowi na znaczne ustępstwa. Niemal połowa badanych [47,7%] zgodziłaby, aby język rosyjski uzyskał status drugiego państwowego po ukraińskim, jeśli dzięki temu skończyłaby się wojna na wschodzie.

40,7% zrezygnowałoby dla tego z perspektywy członkostwa w NATO, a jedna trzecia - w Unii Europejskiej. Tyle samo oddałoby oficjalnie Krym Rosji, jedna czwarta zgodziłaby się na autonomię terenów opanowanych przez separatystów, tyle samo badanych ogłosiłoby amnestię dla bojówkarzy, a co piąty zgodziłby się na federalizację Ukrainy. Duża grupa Ukraińców - od 15 do 18% - wyraziłaby zgodę na niepodległość samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej albo oddanie ich Rosji. Prawie 6% w ogóle oddałoby całą wschodnią i południową Ukrainę.