Wedlug raportu przygotowanego przez BGŻ BNP Paribas w czasie pierwszych sześciu miesięcy sezonu (do kwietnia 2015) Polska sprzedała 5,9 mln ton ziarna za granicę, 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Szczególnie dobry wynik odnotowała pszenica, której Polska wyeksportowała 4 mln ton, 73 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Głównym odbiorcą (23 proc.) polskiego eksportu jest Arabia Saudyjska. Wiele pszenicy kupiła też Kenia oraz kraje Afryki Północnej.

Zdaniem Wiesława Łopaciuka, eksperta Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dobry wynik eksportu Polska zawdzięcza trzem czynnikom.

Pierwszym były bardzo dobre zbiory. Główni konkurenci na rynku, tacy jak Niemcy i Francja, oferowali zboże gorszej jakości.

Polsce sprzyjał także korzystny kurs waluty. Dzięki deprecjacji EUR i PLN wobec dolara, polskie zboże było atrakcyjne zarówno na unijnym jak i światowym rynku.

Polska może konkurować także niskimi kosztami produkcji, dzięki czemu cena tony zboża jest kilkadziesiąt złotych niższa, co przy wolumenie sprzedaży rzędu tysięcy ton przekłada się na duże oszczędności.