Przejściu spółki z NewConnect na rynek główny GPW nie towarzyszy emisja akcji.

"Przejście naszej spółki na główny parkiet GPW pozwoli wzmocnić wizerunek, zwiększy przejrzystość prowadzonego biznesu i stworzy szansę na  pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności funduszy emerytalnych, które obecnie nie mogą inwestować na rynku alternatywnym" – powiedział prezes Suneksu Romuald Kalyciok, cytowany w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego 10 lipca 2015 roku zatwierdziła prospekt emisyjny Sunex. Spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu 110 000 000 akcji zwykłych na  okaziciela serii A, 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1 232 278 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1 100 002 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje serii B, C i D są obecnie przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

Sunex S.A. jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Około 60% produkcji firmy trafia za granicę. Spółka jest notowana na NewConnect od września 2011 r.