GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 20,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

OT Logistics

OT Logistics kupiło - w ramach oferty publicznej - 2,81 mln akcji nowej emisji spółki Luka Rijeka d.d. - operatora największego portu w Chorwacji - za 112,21 mln HRK, tj. ok. 61,23 mln zł, podała spółka. Akcje te będą stanowiły 20,81% udziału w kapitale chorwackiej spółki po jego podwyższeniu. >>>>

mBank

mBank odnotował 221,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 325 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

BZ WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 541,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 504,09 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Orbis

Orbis odnotował 53,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 26,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orbis prognozuje, że EBITDA grupy za 2015 r. osiągnie wartość 310-320 mln zł, podał Orbis. >>>>

Nakłady inwestycyjne Orbisu w tym roku wyniosą łącznie ok. 150 mln, w tym 60 mln zł zostanie przeznaczone na wydatki odtworzeniowe, a ok. 90 mln zł - na projekty modernizacyjne, poinformował wiceprezes Ireneusz Węgłowski. >>>>

Sco-Pak

Sco-Pak zakończył emisję i dokonał przydziału 2 500 obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. "W przewidzianym w warunkach emisji obligacji serii H okresie, przyjęto zapisy na 2 500 obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 25 000 000" - czytamy w komunikacie.

Banco Santander

Banco Santander odnotował 3 426 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2 756 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Kleba Invest

Kleba Invest dokonało przydziału 2 031 obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej 2,031 mln zł, podała spółka. Spółka oferowała łącznie 3 500 obligacji serii P. W ramach subskrypcji 14 podmiotów złożyło zapisy na 2 031 papierów. Przydział obligacji nastąpił 24 lipca br., podano także.

JSW

Po zakończeniu budowy dwóch bloków energetycznych w 2017 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie dysponowała mocą wystarczającą do pokrycia własnych potrzeb, a także nadwyżką, poinformował prezes spółki Edward Szlęk. >>>>

Sunex

Akcje Suneksu zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji spadł o 1,96% do 0,5 zł. >>>>

Torpol

Zarząd Torpolu - po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej - podjął uchwałę w sprawie emisji trzyletnich obligacji serii A o wartości nominalnej 30-40 mln zł, podała spółka. >>>>

BGŻ BNP Paribas

Tomasz Bogus zostanie prezesem zarządu banku BGŻ BNP Paribas po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ale nie wcześniej niż 1 września 2015 r., podał bank. Do tego dnia na stanowisku prezesa banku pozostanie Józef Wancer. >>>>

Grupa Elektrotim

Elektrorim i jego spółka zależna Mawilux zrealizują roboty na zlecenie Strabag Infrastruktura Południe w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu. Wartość prac realizowanych przez grupę Elektrotim wyniesie 21 mln zł netto, podała spółka. "Zarząd (...), informuje, iż w dniu 29.07.2015 r. powziął wiadomość od zarządu spółki Mawilux S.A. (podmiot z grupy kapitałowej Elektrotim) o zamiarze zlecenia grupie kapitałowej Elektrotim, przez Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., robót w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo zdecydował o podwyżce wynagrodzeń w spółce kosztem ok. 50 mln zł w skali roku. Podpisano także protokół rozbieżności ze związkami zawodowymi w ramach trwającego sporu zbiorowego, podała spółka. >>>>