„(…) spółka, jest w ciągłym procesie uzgodnień z obligatariuszami. Ze względu na niekorzystną sytuację rynkową, emitent nie dokonał w wyznaczonym terminie emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych. W związku z powyższym, każdy z obligatariuszy ma prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji" – czytamy w komunikacie. W połowie ub.r. JSW zawarła z PKO BP, BGK, ING BŚK oraz PZU FIZAN BIS 1 umowy Programu Emisji Obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD.

- Emitent zobowiązany został do dokonania emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 roku. Zgodnie z zapisami Programu, obligatariusze są uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach Programu ze środków pochodzących z emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych lub z innych źródeł – wskazano również.

Jak podawano wówczas, celem emisji obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice". Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.