Nadzór KNF nad SKOK-ami jest zgodny z konstytucją i uzasadniony, ale powinien być ograniczony w przypadku małych kas. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który oceniał konstytucyjność ustawy o SKOKach.

Trybunał uznał, ze niezgody z Konstytucją jest tylko artykuł 60 ustawy, dotyczący małych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

Sędzia sprawozdawca Trybunału Leon Kieres podkreślał w uzasadnieniu, że państwo ma obowiązek nadzoru nad instytucjami finansowymi. Gwarantuje w ten sposób stabilizację tych instytucji i bezpieczeństwo oszczędności powierzonych przez klientów.

Jednak - zdaniem Trybunału - zakres tej kontroli powinien być zróżnicowany w zależności od wielkości instytucji - podkreślał sędzia Leon Kieres.

Zakwestionowany artykuł 60 ustawy o SKOK-ach będzie jednak obowiązywał jeszcze przez półtora roku od czasu ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.

>>> Czytaj też: Prezes BFG: Przejmowanie SKOK-ów opłaci się bankom