"Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:

fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 766,1 mln zł

fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 668,6 mln zł

łącznie: 3 434,8 mln zł

2. Fundusze dedykowane: 11 032,4 mln zł

3. Portfele instrumentów finansowych: 115,3 mln zł" - czytamy  w komunikacie. 

Według stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 33 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.