Oba podmioty zostały umieszczone w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF)".

Właściwa prokuratura to w obu przychodach Prokuratura Okręgowa w Warszawie.