"Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 16 000 000,00 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 15 658 535. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,02 zł" – czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na 19 sierpnia a termin wypłaty dywidendy na 7 września 2015 r., podano także.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.