Best zaoferuje 5-letnie obligacje serii L1 o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. Oferta obligacji serii L1 obejmuje 1.000.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferty może zatem wynieść 100 mln zł.

Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Cena emisyjna obligacji serii L1 będzie równa ich wartości nominalnej. Przydział obligacji zaplanowano na 26 sierpnia, a przewidywany dzień emisji to 28 sierpnia br.

"Dostrzegamy kolejne ciekawe okazje inwestycyjne, nie tylko na rynku bankowym, lecz również na rynku wtórnym, które moglibyśmy zrealizować w niedługim czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji. Biorąc pod uwagę termin, skalę tej emisji oraz zainteresowanie, jakie inwestorzy instytucjonalni okazali ostatniej publicznej ofercie obligacji serii K4, wspólnie z doradcami zdecydowaliśmy, że obligacje serii L1 także zaoferujemy tej grupie inwestorów" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany  w komunikacie.

Przypomniał, że z dotychczasowych emisji obligacji przeprowadzonych w ramach publicznego programu na łączna kwotę do 300 mln zł spółka pozyskała łącznie 150 mln zł.

Zgodnie z zapowiedziami, środki te zostały przeznaczone na rozwój i zwiększenie skali działalności grupy. W I półroczu br. Best wydał  ponad 64 mln zł na zakupy portfeli wierzytelności nieregularnych od banków. To ponad trzykrotnie więcej licząc rok do roku.

Emisja obligacji serii L1 będzie piątą emisją obligacji realizowaną przez Best w ramach uruchomionego w marcu 2014 r. publicznego programu o wartości do 300 mln zł. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych obecnie obligacji serii L1, łączna wartość publicznych emisji obligacji Best sięgnie 250 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w ponad 80%.

" Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez Best w ramach publicznego programu, spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst" - czytamy także.

Oferującym oraz prowadzącym budowę księgi popytu na obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku.

Best oraz fundusze zarządzane przez Best TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.