"Bioton może być postrzegany jako firma o ciekawym potencjale – pod warunkiem skutecznej restrukturyzacji aktywów zagranicznych – jednak wciąż to przede wszystkim inwestycja o wysokim ryzyku, obarczona dużym stopniem niepewności i to długoterminowo. Otwarcie nowych rynków i możliwości rozwoju dla Biotonu nie będzie możliwe bez solidnego wsparcia inwestora strategicznego o ugruntowanym doświadczeniu w branży farmaceutycznej. Jako inwestor oferujący w wezwaniu możliwość zakupu akcji Bioton w cenie 9,00 zł – czyli z ponad 50% premią – demonstrujemy nasze poważne zamiary i zaangażowanie. Wierzymy, że NovoTek potrafi stworzyć znaczące perspektywy rozwoju dla Biotonu, jeśli uzyska wystarczający wpływ na przyszły sposób zarządzania spółką. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy w wezwaniu odkupimy ponad 30% akcji spółki" – powiedział prezes NovoTek Pharmaceuticals dr Jubo Liu, cytowany w komunikacie.

NovoTek jest zainteresowany nabyciem akcji Bioton jako inwestor strategiczny, by istotnie zwiększyć możliwości rozwoju sprzedaży spółki za granicą.

Wezwanie zakończy się w dniu 13 sierpnia 2015 i jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy spółki.

"To pierwsza oferta zakupu akcji Bioton, która uwzględnia interesy mniejszościowych akcjonariuszy. NovoTek deklaruje, że warunkiem realizacji wezwania jest przekroczenie progu 30% w kapitale Bioton, ale zachowuje prawo do realizacji wezwania także poniżej tego progu. To ostateczne i jak dotychczas najkorzystniejsze na rynku warunki odkupu akcji Bioton" – czytamy w informacji.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana na warszawskiej giełdzie.