Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 400 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 219,6-536 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 568,66 mln zł wobec 414,98 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 641,75 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 7 199,28 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 365-623,7 mln zł, przy konsensusie na poziomie 517,1 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 5 539,9 - 6 548 mln zł, przy konsensusie na poziomie 6 169 mln zł.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 377,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 154,89 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 773,24 mln zł w porównaniu z 14 376,26 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 533,56 mln zł wobec 6,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r