"2 lipca 2015 r. konsorcjanci otrzymali decyzję norweskiego Ministerstwa ds. Ropy i Energii zwalniającą ich z konieczności dostarczenia zrewidowanej koncepcji zagospodarowania złoża i zobowiązującą konsorcjantów do przedstawienia do dnia 30 czerwca 2016 r. planu likwidacji złoża lub innego sposobu jego zagospodarowania w przypadku zmiany decyzji. Aktualnie realizowana jest faza opracowywania planu likwidacji infrastruktury związanej ze złożem Yme, przyjęta głosami większości konsorcjantów" – czytamy w komentarzu zarządu do wyników Grupy Lotos za II kw. 2015 r.

Spółka Lotos Exploration & Production Norge w ostatnich miesiącach kontynuowała prace związane z usunięciem wadliwej platformy MOPU ze złoża Yme, podano również.

"Partnerzy konsorcjum, którego spółka Lotos EPN jest 20% udziałowcem, pozyskali środki finansowe na dokonanie tej operacji w ramach porozumienia zawartego z dostawcą platformy spółką Single Buoy Moorings Inc. (SBM). Planowany termin usunięcia platformy to IV kw. 2015 r." - czytamy w materiale.

Lotos Exploration & Production Norge AS (LEPN) posiada 20% udziałów w koncesji PL316/316B - Yme, na której - w ramach konsorcjum - rolę operatora pełni kanadyjska spółka Talisman Energy.  Już w 2012 r. Grupa Lotos sygnalizowała, że chce wycofać się z tego projektu. 

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.