Zysk operacyjny wyniósł 62,16 mln zł wobec 61,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne ogółem sięgnęły 503,39 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 441,70 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2015 r. spółka miała 92,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 971,07 mln zł w porównaniu z 857,30 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2015 r. wyniósł 127,94 mln zł wobec 98,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.