- Działania o charakterze pomocowym powinny być kierowane do kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej i niskich dochodach, którzy na skutek okoliczności niezależnych od nich mają kłopoty ze spłatą kredytu - uważa minister finansów Mateusz Szczurek.

Zgodnie z poprawką SLD wprowadzoną do ustawy, 90 proc. kosztów przewalutowania i umorzenia części kredytów miałyby pokryć banki. Minister finansów stwierdził, że dotknęłoby to wszystkich podatników.

>>> Czytaj też: Rosiński: Skarb państwa dołoży nawet 100 tys. złotych do każdego frankowicza

Szczurek zaznaczył również, że ustawa w obecnym kształcie spowolniłaby wzrost gospodarczy oraz zdestabilizowałaby sektor bankowy. - Nierówne traktowanie kredytobiorców w zależności od waluty kredytu budzi również wątpliwości co do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa - dodał minister.