Część nr 1 obejmuje prace na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy) od długości 12,227 km, a część nr 2 na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego, długości 13,012 km.

Terminy rozpoczęcia robót przypadają w dniu zawarcia umowy, terminy zakończenia - 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Okresy gwarancji wynoszą: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie; 5 lat na warstwę ścieralną; 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3 lata na zieleń i 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, czytamy w komunikacie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg w grudniu 2013 r. GDDKiA podała wtedy, że dwujezdniowa droga ekspresowa będzie biegła w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17 omijając po stronie wschodniej Gończyce i Trojanów. W ramach inwestycji powstaną m.in: trzy węzły (Górzno, Gończyce i Trojanów), Miejsca Obsługi Podróżnych, 23 obiekty inżynierskie wciągu drogi ekspresowej i nad nią, urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego.

>>> Czytaj też: Raport NIK miażdży GDDKiA: Nepotyzm, korupcja i zaniedbania przy remontach dróg