Konsensus rynkowy wynosił 0,4 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo).

W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) wzrósł w II kw. br. o 1,6 proc. po wzroście o 1,2 proc. w poprzednim kwartale. Konsensus rynkowy wynosił 1,6 proc. wzrostu w ujęciu rocznym.

>>> Polecamy: Górnictwo w ślepym zaułku. Energetyka nie chce wypłacać górnikom dodatków