Konsensus rynkowy wynosił 274 tys. wniosków. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 272 500, tj. wzrosła o 1 000 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.