Zysk operacyjny wyniósł 4,34 mln zł wobec 6,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,62 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 140,79 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2015 r. spółka miała 7,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 443,75 mln zł w porównaniu z 222,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I połowie 2015 r. wyniósł 7,53 mln zł wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.