"Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników finansowych na poziomie jednostkowym. Dotyczy ona następujących parametrów finansowych:
1) przychody ze sprzedaży - 20,3 mln zł
2) zysk z działalności operacyjnej – 3,56 mln zł
3) EBITDA – 5,8 mln zł
4) zysk netto – 3,1 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym.

Spółka podała, że koszty planowanych zmian rebrandingowych były tylko częściowo uwzględnione w budżecie zatwierdzonym przez poprzedni zarząd spółki, stanowiącym podstawę do przygotowania prognozy na 2015 rok.

"W związku z tym przeprowadzane zmiany mogą mieć znaczący wpływ na poziom realizacji prognozy w kolejnych kwartałach, co jednak będzie na bieżąco monitorowane i w razie takiej konieczności podane do wiadomości publicznej. Planowane działania zdaniem zarządu powinny przełożyć się na przychody generowane przez spółkę" - czytamy także.

Grupa kapitałowa 4Fun Media prowadzi działalność na rynku mediów telewizyjnych i cyfrowych. Do grupy należą kanały muzyczne 4Fun.tv, TV.DISCO i mjuzik.tv oraz spółka Program, która zajmuje się kompleksowym wsparciem sprzedaży i dystrybucji kanałów telewizyjnych na rynku polskim. 4fun Media dysponuje własną, interaktywną platformą telewizyjną, która umożliwia emisję kontentu video w różnych formatach (telewizja, telefonia komórkowa, platformy IPTV, internet, VoD) oraz tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych, przystosowanych do cyfrowych kanałów dystrybucji.