Zysk operacyjny wyniósł 7,76 mln zł wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,1 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 46,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2015 r. wyniosła 13 tys. zł wobec 0,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules SA jest liderem na polskim rynku obsługi sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej. Zapewnia kompleksową i zoptymalizowaną ofertę w zakresie usług dźwigowo-transportowych oraz elementów zaplecza budowy.