"Umowa na kontynuację robót modernizacyjnych na linii kolejowej E59 (roboty torowo - podtorzowe i okołotorowe) w ramach Projektu POIiŚ 7.1-5.1 'Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – Poznań'. Wartość netto umowy stanowi kwotę 173 383 051,02 zł. Wartość brutto umowy stanowi kwotę 213 261 152,75 zł. Zgodnie z umową spółka wykonana roboty w ciągu 11 miesięcy od daty ich rozpoczęcia" – czytamy w komunikacie.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.