Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec września wyniosła 113,8 tys. m2, co oznacza wzrost o 10% w odniesieniu do września 2014.

W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów we wrześniu 2015 r. wyniósł 26 mln zł co oznacza wzrost o 13% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła 217 mln zł i była o 14% wyższa r/r.

Sieć Textilmarket na koniec września składała się z 334 sklepów własnych o łącznej powierzchni 72,5 tys. m2 i była na poziomie 13% wyższym niż na koniec września 2014.

Wartość sprzedaży towarów części modowej Grupy Redan na rynku polskim we wrześniu 2015 r. wyniosła 15 mln zł i była wyższa o 16% r/r, zaś przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w PLN  kwoty 3 mln zł i zmniejszyły się o 40% r/r.

Sprzedaż na rynku polskim to sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji w Polsce, sprzedaż zagraniczna to sprzedaż na rynku ukraińskim oraz rosyjskim we wszystkich kanałach dystrybucji oraz sprzedaż exportowa z Polski. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan we wrześniu 2015 r. wyniosła 18 mln zł i była wyższa o 1% r/r.

W ujęciu narastającym wartość sprzedaży towarów części modowej Grupy Redan na rynku polskim wyniosła 144 mln zł i była wyższa o 17% r/r. Przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w PLN kwoty 22 mln zł i zmniejszyły się o 37% r/r. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w 2015 r. wyniosła 167 mln zł i była wyższa o 5% r/r.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash w Polsce na koniec września 2015 r. miały łączną powierzchnię 34,9 tys. m2, tj. o 12% więcej niż we wrześniu 2014 r., zaś na rynkach zagranicznych - 6,4 tys. m2, zatem o 24% mniej niż rok temu. Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,3 tys. m2, tj. była o 4% wyższa niż we wrześniu 2014 r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.