"Wartość aktywów netto (WAN) 66 funduszy zarządzanych przez Altus TFI na koniec września wyniosła 6 695,18 mln zł, o 1,82% (tj. o 119,49 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej" - podano w komunikacie.

Od początku 2015 roku WAN portfela funduszy zarządzanych przez Altus TFI zwiększyła się o 61,14% (tj. o 2 540,21 mln zł), a licząc rok do roku o 93,64% (tj. 3 237,57 mln zł).

"Liczę, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze zamknięte oraz dalszemu zwiększeniu liczby dystrybutorów, m.in. o podmioty Grupy SKOK uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2015 roku. Naszym celem na 2015 r. jest trwałe przekroczenie bariery 7 mld zł aktywów funduszy, w co wierzę nam się uda, i co znacząco przybliżyłoby nas do pierwszej dziesiątki największych TFI w Polsce" - powiedział prezes Piotr Osiecki, cytowany w komunikacie.

Na koniec września 2015 r. w portfelu giełdowego Altus TFI S.A. było 47 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przeznaczonych dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych. Towarzystwo zarządzało również 19 funduszami otwartymi, przeznaczonymi dla klienta detalicznego: 9 subfunduszami Altus FIO Parasolowego, 6 funduszami pod marką SKOK (po przejęciu SKOK TFI S.A.) oraz 4 subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego, na zlecenie Raiffeisen Bank Polska.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Fundusz zadebiutował na GPW w lipcu 2014 r.