"Na podstawie umowy Airway Medix ustanowiła NAN03H wyłącznym dystrybutorem produktów Airway Medix Closed Suction System (Zamknięty System Czyszczący) oraz Airway Medix Irrigator na terenie Republiki Korei (Korei Południowej). W ramach umowy NANO3H zobowiązało się do zakupu, w latach 2016-2018, minimalnej ilości produktów w liczbie 64 000 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Do 31 października każdego roku kalendarzowego NANO3H przedstawi Airway Medix kwartalny plan sprzedaży produktów, w tym prognozy i strategie sprzedaży. W ramach umowy NAN03H zobowiązała się do rozpowszechniania produktów m.in. poprzez dystrybucję katalogów na odpowiednich rynkach oraz wystawiania produktów na odpowiednich targach i kongresach, podano również.

"Strony uzgodniły, że płatności za produkt dokonywane będą w walucie euro. Umowa weszła w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy przez okres 5 lat. Po upływie powyższego okresu, umowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok, chyba że którakolwiek ze stron umowy naruszy jej postanowienia lub którakolwiek ze stron wypowie umowę w terminie 90 dni przed datą wygaśnięcia" - czytamy dalej.

Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologlogicznych.

Adiuvo Investment to firma inwestująca w projekty biotechnologiczne. Celem firmy jest globalna komercjalizacja produktów, w tym m.in. EstheChoc - odmładzającej czekolady. Technologie komercjalizowane przez Adiuvo opracowywane są m.in. na uniwersytecie Cambridge. Firma jest wiodącym akcjonariuszem notowanego na NewConnect - Airway Medix. Adiuvo jest notowane na rynku głównym GPW od października 2015 r.