Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo postanowił zawiesić planowane ponowne IPO z powodu niekorzystnych i zmiennych warunków rynkowych, podała spółka. Nie rezygnuje jednak z idei "jednego Pfleiderera" i będzie kontynuował ocenę otoczenia rynkowego w zakresie potencjalnego ponownego IPO w przyszłości, a nowy harmonogram oferty publicznej zostanie ustalony w późniejszym terminie. >>>>

Kruk

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Secapital S. a r. l. - spółki zależnej Kruka kontroli nad Presco Investments S. a r.l., podał Urząd. >>>>

Enea, LW Bogdanka

Enea przejmie kontrolę nad Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW), wynika z informacji "Rzeczpospolitej". Dziennik dowiedział się, że zaangażowanie Enei w KHW było warunkiem udzielenia zgody przez Skarb Państwa koncernowi energetycznemu na przejęcie kontroli nad LW Bogdanka. >>>> 

PGNiG, ZA Puławy 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Elektrownia Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zawarły trójstronne porozumienie dotyczące podjęcia negocjacji na temat dostaw paliwa gazowego do Elektrowni, podało PGNiG. >>>> 

Gremi Media

Presspublica planuje pre-IPO pod nazwą Gremi Media w I połowie 2016 roku i przygotowuje obecnie prospekt emisyjny. Wcześniej inwestorzy finansowi mają objąć do 30 proc. jej istniejących akcji, poinformował Grzegorz Hajdarowicz.>>>> 

Bank Millennium 

Bank Millennium odnotował 165,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 173,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Marża odsetkowa netto Banku Millennium za III kw. wzrosła o 6 pb w porównaniu z II kw. br. do 2,23% - po raz pierwszy w ciągu ostatniego roku - i tym samym prawie zrównoważyła efekt marcowych cięć stóp procentowych, podał bank. >>>> 

Koszt ryzyka Banku Millennium wyniósł 57 punktów bazowych na koniec III kw. , co oznacza spadek o 6 pb w ujęciu rocznym, podał bank. Saldo odpisów na utratę wartości utworzonych przez grupę w okresie wyniosło 196 mln zł po trzech kwartałach i było niższe o 2,7% w skali roku. >>>>  

Bank Millennium nie przewiduje ani pozytywnych, ani negatywnych zdarzeń jednorazowych w ostatnim kwartale, ale wynik za IV kw. obciąży kara wysokości 12 mln zł, nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), poinformował wiceprezes Fernando Bicho.>>>>  

Bank Millennium rozważa zatrzymanie zysku netto za 2015 rok i niewypłacanie dywidendy, poinformował prezes Joao Bras Jorge. Zarząd ocenia, że nowe wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące utworzenia dodatkowych buforów kapitałowych nie będą skutkować potrzebą emisji akcji.>>>>  

Dom Development  

Dom Development odnotował 9,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ACE 

Sprzedaż wolumenowa ogółem Automotive Components Europe (ACE) w III kwartale br. zwiększyła się o 12,1% r/r i osiągnęła poziom 8,9 mln części. Skumulowany (I-III kw.) wzrost sprzedaży wolumenowej ogółem wyniósł 12,6%, osiągając poziom 29,2 mln części, podała spółka. >>>>  

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa nie zgadza się z odstąpieniem od umowy złożonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach, a dotyczącej budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów dla Kielc i powiatu kieleckiego, podała spółka. Wartość kontraktu wynosiła 275,36 mln zł brutto.  >>>>  

Echo Investment 

Echo Investment wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 230 mln zł, podała spółka. Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone m.in. na spłatę obligacji, których termin wykupu przypada na przyszły rok. "Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 23 kwietnia 2018 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone" - czytamy w komunikacie. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca 2015 r. wynosiła 981 mln zł, podano również.