Parlament chce, by badania emisji były przeprowadzane w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, dla wszystkich substancji zanieczyszczających. Parlament wezwał też Komisję Europejską do zmiany obecnego systemu homologacji. Zwrócił się też o zagwarantowanie, by informacje udzielane konsumentom były prawidłowe, użyteczne i porównywalne.

W przyjętej rezolucji europosłowie stanowczo potępili wszelkie oszustwa dokonywane przez producentów samochodów i wezwali przedsiębiorstwa do wzięcia pełnej odpowiedzialności i współpracę z władzami w trakcie prowadzonych śledztw. Zobowiązali Komisję do poinformowania Parlamentu na piśmie o wynikach dochodzeń i zastosowanych karach, do dnia 31 marca 2016.

Posłowie jeszcze przed wybuchem skandalu wielokrotnie apelowali o wprowadzenie obowiązku badania emisji samochodowych, które określałyby stan faktyczny, chcąc położyć kres wyraźnym rozbieżnościom między oficjalnym i rzeczywistym, stwierdzonym poziomu zużycia paliwa i emisji spalin.