Lotos Petrobaltic - spółka zależna Grupy Lotos - planuje zrealizować pierwszą sprzedaż ropy z bałtyckiego złoża B8 pod koniec listopada, podała spółka.

"Pierwsza sprzedaż ropy planowana jest na koniec listopada 2015 r." - czytamy w komentarzu zarządu do wyników Grupy Lotos za III kw. 2015 r.

Na początku października Lotos Petrobaltic uruchomił wstępną produkcję na polu naftowym B8, którego potencjał wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy.

Lotos Petrobaltic kontynuowała też w III kw. przygotowania do zagospodarowania gazowych złóż B4 i B6 (tzw. Baltic Gas Project). Rozpoczęto szczegółowe projektowanie techniczne zagospodarowania tych złóż. Realizowano także prace wiertnicze na koncesji Gaz Południe.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.