Strata operacyjna wyniosła 70 tys. zł wobec 5,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,72 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 56,64 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 15,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 300,62 mln zł w porównaniu z 178,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 230,74 mln zł wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.