Próchnik 

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,056 mln zł w listopadzie 2015 r., co oznacza wzrost o 31% w skali roku, podała spółka. Sprzedaż detaliczna w salonach Adam Feliks Próchnik wzrosła we wrześniu o 47% r/r do 3,58 mln zł, zaś w salonach Rage Age wzrosła o 4% do 1,47 mln zł, podano w komunikacie. Detaliczna marża brutto wyniosła 51% wobec 53% rok wcześniej, podano również. Dane nie zawierają przychodów ze sprzedaży materiałów do produkcji podwykonawcom, podkreślono również. 

PKN Orlen  

PKN Orlen, za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream Canada Ltd., sfinalizował transakcję nabycia wszystkich akcji zwykłych kanadyjskiej spółki wydobywczej Kicking Horse Energy Inc. (Kicking Horse), podał koncern. Wartość transakcji wyniosła ok. 295 mln CAD (czyli ok. 890 mln zł). >>>>   

Marvipol 

Spółka zależna Marvipolu - British Automotive Polska - otrzymała od Jaguar Land Rover Limited (JLRL) z siedzibą w Whitley, Coventry podpisany list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie intencji zawarcia przez JLRL z British Automotive nowych umów, importerskiej i dystrybucyjnej pojazdów Jaguar i Land Rover na terenie Polski, podał Marvipol. >>>> 

Hawe 

Strony umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom nadal uważają jej postanowienia za w pełni obowiązujące i pozostają w aktywnym procesie restrukturyzacji zadłużenia tej grupy, wynika z komunikatu Hawe. >>>>  

Hawe Telekom, w ramach realizacji zapisów umowy ramowej restrukturyzacji zadłużenia, zdecydowało o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01 o łącznej wartości nominalnej do 17,87 mln zł, podało Hawe. "Zgodnie z uchwałą o emisji obligacji Hawe Telekom zaoferuje nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 17 867 sztuk obligacji. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1 000,00 zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8% w skali roku. Wypłata odsetek nastąpi co miesiąc" - czytamy w komunikacie.

Kofola CS 

Cena akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) w ofercie publicznej na terytorium Czech, Polski i Słowacji została ustalona na poziomie 510 CZK za akcję (80,53 zł), podała Kofola. Ponadto Kofola CS i CED Group Group S. à r. l., spółka należąca do Polish Enterprise Fund VI, któremu doradza Enterprise Investors (akcjonariusz sprzedający) podjęły decyzję o przydziale w ramach przeprowadzonej oferty publicznej 1,5 mln akcji, w tym 275 tys. akcji nowej emisji oraz 1,225 mln istniejących akcji. Całkowita wartość oferty (wpływy brutto) wynosi 765 mln CZK. >>>>  

Bank Pocztowy 

Bank Pocztowy dokonał wpłaty na rzecz BFG kwoty 11 925 302,80 zł przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), podała instytucja. Wpłata stanowi koszt uzyskania przychodu i zmniejszy wynik netto banku za 2015 rok o kwotę 9 659 495,27 zł. >>>>  

LiveChat 

LiveChat Software ma 13 167 klientów z całego świata na 1 grudnia, co oznacza wzrost o o 423 firmy m/m i o 3 865 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły. "Pracujemy nad tym, żeby z jednej strony jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, z drugiej - żeby jak najlepiej pokazać im pełnię możliwości naszego rozwiązania i korzyści, jakie mogą osiągnąć dzięki niemu. Wyniki pokazują, że udaje się nam to coraz lepiej" - powiedział Ciepły, cytowany w komunikacie.

TelForceOne 

TelForceOne chce zwiększać sprzedaż w kolejnych latach przy zachowaniu satysfakcjonującej rentowności, planuje intensyfikację sprzedaży zagranicznej oraz maksymalizację potencjału sieci detalicznej Teletorium, poinformował ISBnews wiceprezes Wiesław Żywicki. >>>>  

mBank, PZU 

mBank ustalił cenę sprzedaży za jedną akcję Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) w transakcji sprzedaży w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na 37,75 zł oraz liczbę akcji sprzedawanych na 4 711 700, co stanowi 0,55% kapitału zakładowego PZU, podała instytucja. Wczoraj mBank rozpoczął transakcję sprzedaży w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) nie więcej niż 4 711 700 akcji zwykłych PZU. Dom Maklerski mBanku i J.P. Morgan Securities plc pełniły rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu dla oferty prywatnej.

Unibep 

Unibep zawarł dwie umowy na wybudowanie w technologii modułowej budynków w ramach inwestycji realizowanych w okolicach Oslo w Norwegii, podała spółka. Łączna wartość umów to 37,8 mln zł netto. "Umowy zostały zawarte odpowiednio z Selvaag Bolig Ormerud AS z siedzibą w Oslo oraz Selvaag Bolig Stasjonsby I AS z siedzibą w Oslo. Podmioty te należą do grupy Selvaag Bolig ASA dla której spółka realizuje inne projekty inwestycyjne" - czytamy w komunikacie.

Olympic Entertainment Group 

Olympic Entertainment Group (OEG) sfinalizował transakcję nabycia 100% udziałów łotewskiego operatora kasyn SIA Garkalns. Tym samym sieć kasyn OEG na Łotwie wzrosła do 57, podała spółka. Strony nie ujawniły wartości transakcji, choć podały, że wartość nominalna udziałów to 1,99 mln euro.   >>>>  

Braster 

Braster ukończył I etap inwestycji i dysponuje już linią produkcyjną matryc ciekłokrystalicznych, stanowiących kluczowy element urządzenia Braster Tester, służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi. Stworzenie infrastruktury zakładu produkcyjnego w podwarszawskich Szeligach, umożliwi spółce wprowadzenie urządzenia do sprzedaży zgodnie z planem, tj. w II połowie 2016 r., podał Braster. Dzięki stworzeniu linii technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury zakładu, spółka będzie mogła przeprowadzać cały proces produkcji ciekłokrystalicznych matryc. II etap prac inwestycyjnych obejmuje uruchomienie instalacji linii, jej rozruch oraz testy produkcyjne, które mają zakończyć się w maju 2016 r. Dzienna wydajność takiej maszyny bez uwzględnienia strat może wynieść ponad 2 tys. kompletów matryc.

Radpol, Finpol Rohr 

Akcjonariusze Radpolu zdecydowali o połączeniu ze spółką zależną Finpol Rohr. Włączenie oraz przeniesienie zakładu z Warszawy do miejscowości koło Lublina pozwoli na oszczędności kosztowe rzędu 2,5 mln zł rocznie, począwszy od 2016 roku, podała spółka. >>>>   

Ronson 

Sprzedaż netto Ronson Development wyniosła 822 lokale do końca listopada br., tym samym firma przekroczyła cel zakładany na cały bieżący rok, jakim było 800 sprzedanych mieszkań, poinformowała spółka. W porównaniu z całym 2014 r. sprzedaż wzrosła o 15,6%.

Kruk TFI

Kruk Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Kruk TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli na P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (Presco Investment I NS FIZ), podał Urząd. >>>> 

MOL

INA – chorwacka spółka zależna MOL – podpisała umowę długoterminowego wielowalutowego kredytu rewolwingowego o wartości 300 mln USD, podał MOL. Kredyt przyznano na trzy lata z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Koordynatorem finansowania jest Erste Group Bank AG, a agentem kredytu jest ING Bank N.V., oddział w Londynie. "Podpisując umowę kredytu INA uzyskała bardzo konkurencyjne warunki z bieżącą marżą w wysokości 165 pb" – czytamy w komunikacie.

Vistula Group 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Vistula Group wyniosły ok. 41,3 mln zł w listopadzie i były wyższe o około 22,2% r/r, podała spółka. >>>>