W liście, do którego dotarła Informacyjna Agencja Radiowa, marszałek odniósł się do krytycznych komentarzy w zachodniej prasie po zmianach w Trybunale Konstytucyjnym.

Zaznaczył, że ta sprawa często jest przedstawiana "jednowymiarowo" i bez odpowiedniego kontekstu. Marek Kuchciński wskazuje, że obecne problemy z Trybunałem są związane z działaniami legislacyjnymi poprzedniego Sejmu.

"Nawet ci, (...) którzy najbardziej gwałtownie krytykują ostatnie działania Sejmu związane z wyborem nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przyznają, że rozwiązania prawne przyjęte w tym zakresie przez poprzedni Sejm były nieodpowiednie" - napisał. Z kolei Trybunał Konstytucyjny - jak wskazuje marszałek Kuchciński - w orzeczeniu z 3. grudnia uznał za niekonstytucyjny przepis nakazujący poprzedniemu Sejmowi wybór sędziów, których kadencje upływają w grudniu.

Jak wskazuje marszałek Kuchciński, ani instytucje unijne, ani Rada Europy, nie odniosły się do niekonstytucyjnych działań poprzedniego Sejmu. "W związku z tym należałoby oczekiwać tej samej bezstronności i powściągliwości w ocenie aktualnej sytuacji" - pisze. W przeciwnym razie - wskazuje - może pojawić się wątpliwość co do "bezstronności i zasadności zaangażowania instytucji międzynarodowych w procesy demokratyczne w Polsce". "Byłoby to oczywiście mylne wrażenie, ale jakże niepożądane" - podsumowuje marszałek.

>>> Czytaj też: Ustawa PiS o Trybunale Konstytucyjnym częściowo niezgodna z konstytucją