PMPG Polskie Media dokonały skupu 2,4% akcji własnych (249 272 sztuk) za kwotę 1,65 mln zł, podała spółka.

"Zarząd spółki przekazuje informację podsumowującą skup akcji własnych spółki:

- łączna ilość akcji nabytych przez spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosi 249 272 (wartość przed scaleniem - 2 492 720) i odpowiada 249 272 (wartość przed scaleniem - 2 492 720) głosom na walnym zgromadzeniu spółki;

- łączna liczba nabytych akcji stanowi 2,4% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki;

- wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 zł (wartość przed scaleniem - 1 zł), a łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi 2 492 720 zł;

- łączna wartość nabycia akcji wyniosła 1 649 093,29 zł;

- średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 6,6 zł (wartość przed scaleniem - 0,66 zł)" - czytamy w komunikacie.

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych. Spółka debiutowała na GPW w 2006 r.