Wdrożenie nowego rozkładu jazdy i rozliczenie środków z minionej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To najpilniejsze zadania, jakie stawia sobie nowy prezes Polskich Kolei Państwowych. W rozmowie z Radiem Podlasie Bogusław Kowalski zapowiedział też przygotowanie raportu otwarcia i wskazał cele długofalowe. To przygotowanie kolei do sięgania po środki z nowej perspektywy finansowej oraz uczynienie z niej konkurencyjnego środka transportu pasażerskiego i towarowego.

Bogusław Kowalski powiedział, że, na poziomie rządowym można podjąć dyskusję o stawkach dostępu do infrastruktury. Chodzi o to, by rozwój kolei jako bezpiecznego i przyjaznego środowisku środka transportu nie był tylko pustym hasłem. Przedmiotem analiz stanie się więc nie tylko stary pomysł „TIR-y na tory”, ale również wakacyjne długodystansowe przewozy podróżnych z samochodami osobowymi.

Bogusław Kowalski za ważne uznaje też relacje z otoczeniem kolei, czyli z samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami społecznymi w zakresie inwestycji kolejowych czy siatki połączeń.

Nowy prezes PKP powiedział, że spółka zwróci też uwagę na rozwój szkolnictwa zawodowego w zakresie transportu kolejowego. Bogusław Kowalski zauważył, że PKP przechodzi z fazy restrukturyzacji do fazy rozwoju, a to będzie oznaczać zwiększone zapotrzebowanie na fachową kadrę.