Do obrotu wejdzie: 644 300 akcji serii A, 171 270 akcji serii B, 109 093 akcje serii C, 99 100 akcji serii D, 25 771 akcji serii E oraz 32 778 akcji serii F.

Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NewConnect.

Według prospektu spółki, oferta publiczna 200 tys. akcji nowej emisji serii G Orion Investments o szacunkowej wartości netto 11,26 mln zł rozpocznie się 18 stycznia 2016 r. od podania przedziału cenowego.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. Orion Investment S.A. jest notowana na rynku NewConnect od lutego 2009 r.