"Miesięczna kwota podatku zapłaconego przez banki wyniosłaby około 360 mln zł, co w uproszczeniu stanowiłoby około 28,4 proc. średniomiesięcznych zysków netto sektora bankowego wypracowanych w okresie I-IX 2015 r" - napisano w informacji o sytuacji banków w okresie I-IX 2015 r."

"Gdyby w kolejnych okresach suma bilansowa nie uległa większym zmianom, to roczna kwota podatku zapłaconego przez banki wyniosłaby około 4,3 mld zł, przy czym kwota podatku zapłaconego przez banki w 2016 r. wyniosłaby około 4,0 mld zł (podatek obowiązywałby od lutego, czyli 11 miesięcy)" - dodano.

W poselskim projekcie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych podatkiem w wysokości 0,39 proc. wartości aktywów miałyby być objęte banki i oddziały instytucji kredytowych (oraz SKOKi) posiadające aktywa powyżej 4 mld zł. Podstawę opodatkowania planuje się pomniejszyć się o fundusze własne.

KNF podał, że według stanu na koniec września warunki te spełniało 26 banków oraz oddziałów instytucji kredytowych (oraz 1 SKOK), które skupiały 83,7 proc. aktywów sektora bankowego (89,7 proc. kredytów sektora niefinansowego oraz 88,7 proc. depozytów sektora niefinansowego).

>>> Czytaj też: Ranking najlepszych krajów do życia. Które miejsce zajęła Polska?