W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 69 zł. W piątek około godziny 13:50 kurs wynosił 65,89 zł.

"Naszym zdaniem potencjał do kontynuacji negatywnych tendencji na węglu jest już jednak ograniczony, szczególnie w zakładanym przez nas scenariuszu mocnego odbicia na rynku ropy. Uwzględniając aktualną kontraktację spółki nie widzimy więc materialnego ryzyka dla konsensusowych prognoz EBITDA na lata 2016-17. W tym kontekście warto zwrócić uwagą na oferowaną przez CEZ wysoką stopę dywidendy (ponad 9% w 2016 roku), która w przeciwieństwie do polskich spółek energetycznych nie jest obciążona ryzykiem politycznym" – czytamy w raporcie.

Analitycy mDM prognozują, że zysk netto spółki wyniesie wyniesie 25,34 mld CZK w 2015 r. i spadnie do 20,87 mld CZK w 2016 r., przy przychodach na poziomie odpowiednio 197,55 mld CZK i 201,84 mld CZK.