Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 47-49 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 100 proc. w skali roku.

"W trakcie tego okresu utrzymywała się dobra koniunktura na rynkach obsługiwanych przez największe segmenty Grupy Kapitałowej. Zgodnie z szacunkami najwyższą dynamikę osiągnie Segment Systemów Aluminiowych (30%), Segmentu Usług Budowlanych (15%) oraz Segment Opakowań Giętkich (10%). Segment Akcesoriów Budowlanych zanotuje sprzedaż porównywalną z zeszłym rokiem, natomiast Segment Wyrobów Wyciskanych ze względu na ponad 20% spadek cen aluminium na rynkach światowych zmniejszy przychody ze sprzedaży o ok. 8%" – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale dodatni wpływ na osiągnięty wynik netto w łącznej kwocie ok. 14 mln zł będą miały zdarzenia jednorazowe związane m.in. z rozpoznaniem aktywa na podatek, podano także.

Narastająco po dwunastu miesiącach skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 2 017 mln zł wobec 1 962 mln zł prognozowanych na początku 2015 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniesie 240 - 242 mln zł (prognoza z początku roku zakładała 226 mln zł) a zysk EBITDA wyniesie 331 - 333 mln zł (prognoza z początku roku zakładała 321 mln zł). Natomiast  skonsolidowany zysk netto po czterech kwartałach sięgnie 205 - 207 mln zł (prognoza z początku roku zakładała 201 mln zł), podano w informacji.

"Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w czwartym kwartale 2014 roku saldo wyniosło -7,4 mln zł). " – czytamy dalej.

Na koniec grudnia 2015 roku dług netto grupy wyniesie ok. 260 - 270 mln zł., podano również.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2014 r. miała 1 819,55 mln zł skonsolidowanych przychodów.