Pfleiderer Grajewo zakończył subskrypcję i przydzielił 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela serii E, obejmowanych po cenie emisyjnej 24 zł każda. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361,85 mln zł, podała spółka.

Zapisy na nowe akcje wśród uprawnionych inwestorów były przyjmowane w dniach 14 października - 16 października 2015 r. oraz w dniach 30 listopada - 3 grudnia 2015 r. Zapisy na nowe akcje wśród inwestorów instytucjonalnych były przyjmowane w dniach 4 -8 grudnia 2015 r. Akcje zostały przydzielone 10 grudnia 2015 r.

"W ramach subskrypcji złożono zapisy na 15 077 007 nowych akcji. Nowe akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 24 zł za 1 akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361 848 168 zł" - czytamy w komunikacie.

Oferta nie była podzielona na transze. W ramach oferty nie przeprowadzono redukcji zapisów. W ofercie złożyło zapisy 47 inwestorów i tylu zostały one przydzielone.

Spółka zamierza wykorzystać środki na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia rozszerzonej grupy po zakończeniu reorganizacji przedsiębiorstw (ok. 11-12 mln euro wpływów brutto).

Pod koniec czerwca br. Pfleiderer Grajewo podał, że przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. W celu sfinansowania przejęcia, spółka miała wyemitować do 40 mln akcji w drodze oferty publicznej. Uprawnieni akcjonariusze decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału. Atlantik - akcjonariusz pośrednio kontrolujący Pfleiderer Grajewo, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji.

Pod koniec lipca Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zatwierdzili podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję do 40 mln akcji, w związku z planowaną integracją spółki z Pfleiderer GmbH.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. W 2014 r. miała 1 522,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.