W ubiegłym tygodniu Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Inż-Bud cofnęło złożony na początku miesiąca wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Polimeksu-Mostostal.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.