Perma-Fix Medical 

Perma-Fix Medical podpisał umowę na wykonanie i finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) projektu "Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo do zastosowań w diagnostyce izotopowej", podała spółka. Wartość projektu to 13,29 mln zł, w tym finansowanie z NCBiR wyniesie 10,02 mln zł. >>>>  

Asseco Poland, Infovide-Matrix 

Asseco Poland nabyło 261 096 akcji Infovide-Matrix w ramach przymusowego wykupu, podała spółka. Tym samym posiada 12,476 mln akcji Infovide, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Infovide. >>>>  

Budopol Wrocław, Clean&Carbon Energy, EFH, Ampli, ZM Mysław  

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zawiesił notowania Budopolu Wrocław, Clean&Carbon Energy, Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH) i Ampli na rynku głównym oraz Zakładów Mięsnych Mysław na NewConnect, podała giełda. >>>>  

Alior Bank   

Rada Nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł, podał bank. „Obligacje będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego przygotowanego w związku z Programem Emisji" – czytamy w komunikacie. Okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji wynosić będzie od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii. Bank będzie się ubiegał o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach systemu Catalyst.

Alior Bank otrzymał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 183 350 000 zł stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu przeprowadzonych 4 grudnia 2015 r. emisji obligacji podporządkowanych serii I oraz I1, podał bank. Alior Bank wyemitował na początku grudnia 150 000 obligacji serii I o łącznej wartości 150 mln zł i 33 500 obligacji serii I1 o łącznej wartości nominalnej 33,5 mln zł. Cena emisyjna w obu przypadkach była równa wartości nominalnej i wyniosła 1 000 zł za sztukę. Papiery zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Banku.

Oponeo.pl 

Oponeo.pl chce rozpocząć sprzedaż w dwóch kolejnych stanach USA - Nevadzie i Oregonie w 2016 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Topolewski. Spółka chce utrzymać wysokie dwucyfrowe dynamiki sprzedaży za granicą w nadchodzącym roku. >>>>  

Cube.ITG 

Cube.ITG spodziewa się, że przychody przekroczą 200 mln zł w 2015 roku, wynika z komunikatu spółki. Grupa zakończyła realizację i rozliczyła umowę projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" za 77,5 mln zł brutto. >>>>  

MOL

Ze złoża Cladhan na Morzu Północnym, w którym MOL ma 33,5% nieoperatorskiego udziału, uzyskano pierwszą ropę naftową, podała spółka. >>>>  

Czerwona Torebka, Merlin.pl

Merlin.pl – spółka zależna Czerwonej Torebki – złożył w sądzie wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu, podała Czerwona Torebka. >>>>  

Mera 

Mera dokonała wcześniejszego częściowego wykupu 10,647 tys. obligacji serii J o łącznej wartości niemal 10,65 mln zł, podała spółka. "Wykupu dokonano na podstawie otrzymanych od obligatariuszy oświadczeń akceptujących przedterminowy wykup" – czytamy w komunikacie. Pierwotny termin wykupu ustalony był w dniu 27 czerwcu 2016r., podano również.

Budimex

Umowa warunkowa Budimeksu ze spółką Womak Omega na rozbudowę galerii handlowej we Wrocławiu, warta 37,2 mln zł netto, weszła w życie na mocy aneksu uchylającego warunki zawieszające, podała spółka. Na początku października Budimex zawarł dwie umowy ze spółkami należącymi do grupy Womak Holding o łącznej wartości ponad 50 mln zł netto. Pierwsza umowa została podpisana ze spółką Womak Omega i dotyczyła rozbudowy obiektu handlowo-usługowego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Była to umowa warunkowa, a przewidywany termin zakończenia robót to 31 października 2016.

Arctic 

Grycksbo AB, podmiot zależny Arctic Paper, uzyskał ze swojego banku finansującego Svenska Handelsbanken AB zwolnienie z obowiązku dotrzymania na dzień 31 grudnia 2015 roku współczynnika pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) określonego umową kredytową, podał Arctic. 

GPW

Obligacje serii C Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł będą notowane na Catalyst od 30 grudnia br., podała spółka. >>>>  

Tauron 

"Ryzyko związane z przekroczeniem kowenantów jest kluczowe i na nim musimy się skupić. Stąd planowany jest przegląd inwestycji, program poprawy efektywności, czy rewizja struktury aktywów, czy ewentualnych dezinwestycji" - powiedział podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami prezes Nowakowski. >>>>  

Bank BPH

Bank BPH zdecydował o wdrożeniu planu transformacji biznesowej na lata 2015 - 2020, w tym transformacji sieci sprzedaży, podał BPH. Zakłada on m.in. przekształcenie 134 oddziałów własnych w placówki partnerskie, przekształcenie kolejnych 65 oddziałów w placówki partnerskie we współpracy z dotychczasowymi partnerami lub ewentualne ich zamknięcie, inwestycję ponad 350 mln zł w projekty rozwoju systemów IT, ograniczenie zatrudnienia o maks. 1706 osób i osiągnięcie oszczędności kosztowych w wysokości ok. 200 mln zł rocznie, przy jednoczesnym utrzymaniu i wzroście przychodów w przyszłości. >>>>  

Kerdos 

Sąd umorzył postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej Kerdos Group z wniosku spółki, podał Kerdos. >>>>  

BGŻ BNP

Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał informację dotyczącą potencjalnego udziału banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., która zakłada udział banku na poziomie 6,5 mln euro w gotówce i 2,2 mln euro w akcjach Visa Inc., podała instytucja. >>>>  

Agora 

Green Content, spółka zależna Agory, otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) koncesję na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie ósmym programu telewizyjnego pod nazwą "Kiwi TV", podała spółka. >>>>