Polska ma dobre wskaźniki makroekonomiczne na tle innych krajów środkowoeuropejskich, co powinno pozytywnie wpłynąć m.in. na sytuację w Tauronie.

Naszym priorytetem jest rozwój grupy i skuteczne zarządzanie z uwzględnieniem obecnych i przyszłych trendów rynkowych. Sytuacja finansowa Tauronu jest relatywnie dobra, jednak z uwagi na zachodzące zmiany rynkowe oraz realizowany program inwestycyjny spółka wymaga stabilizacji w dłuższym okresie. Aby utrzymać dobrą kondycję grupy, planujemy dostosowanie jej strategii do sytuacji rynkowej, przegląd projektów strategicznych pod kątem ich racjonalności i rentowności, a także możliwości finansowych grupy, utrzymanie zadłużenia finansowego na bezpiecznym poziomie, kontynuację programów poprawy efektywności, skuteczną integrację aktywów KWK „Brzeszcze” oraz wdrożenie strategii w zakresie odstawiania mocy wytwórczych w świetle zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Naszą przewagą jest duży udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji (co zapewnia stabilność przepływów finansowych). Będziemy koncentrować się na zwiększaniu przychodów wykorzystując liczbę klientów, która jest proporcjonalnie większa niż w przypadku pozostałych grup energetycznych. Zobowiązująca jest dla nas również obecność na rynku kapitałowym, dlatego będziemy prowadzić otwarty dialog z wszystkimi grupami akcjonariuszy, zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, jak i indywidualnymi.

autor: Remigiusz Nowakowski, prezes Tauron Polska Energia

Zobacz też inne opinie:
Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej     
Dariusz Blocher, prezes Budimeksu  
Zbigniew Wojciech Okoński, prezes Robyg