Łącznie wpłynęło 6 ofert. Druga najtańsza należała do konsorcjum Salini Impregilo oraz Todini Costruzioni Generali (1 007,04 mln zł) a trzecia - do konsorcjum Gulermak i Porr Polska Infrastructure (1 299,8 mln zł). Ofertę złożył też m.in. Budimex, w konsorcjum z Ferrovial Agroman, o wartości 1 485,44 mln zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania 1 595,17 mln zł brutto.

Wszyscy wykonawcy zaproponowali 54-miesięczny termin wykonania zadania.

- W ramach inwestycji wybudować trzeba odcinek tunelowy drogi klasy S długości ok. 3 km z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Ponadto do wykonania są m.in. : wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego - podawała wcześniej GDDKiA.

>>> Czytaj też: Przetarg na kolejny odcinek "Zakopianki" rozstrzygnięty. 615 mln zł za 5 km S7 [MAPA]

Reklama

W ubiegłym tygodniu Dyrekcja podała, że oferta Salini Impregilo, warta 615,07 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała - Chabówka (ok. 5,2 km długości) wraz z budową odcinka DK 47 Rabka - Chabówka (ok. 0,9 km).

Pod koniec 2014 r. GDDKiA ogłosiła trzy przetargi na budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem (Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową 2-kilometrowego tunelu i Skomielna Biała - Chabówka). Odcinki stanowią część połączenia między Krakowem a Zakopanem, tzw. Zakopianki. Pierwszy odcinek ma ok. 7,6 km długości, drugi 3 km (w tym 2,1 km tunelu), a trzeci 5,2 km.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są - dla odcinków Lubień - Naprawa i Skomielna Biała - Chabówka - cena (waga 90 proc.), termin realizacji (5proc.) oraz okres gwarancji jakoś›ci (5 proc.) a dla odcinka Naprawa - Skomielna Biała (z tunelem) - cena (90 proc.) i termin realizacji (10 proc.).